Меню

The Curse of the Haunted Mammoth King - Acid Mammoth, Haunted, Dumbfound

The Curse of the Haunted Mammoth King - Acid Mammoth, Haunted, Dumbfound - concert poster

For English scroll down.

Къде пише, че трябва на празник да се слуша весела музика и всичко да е преливащо от щастие? Има много начини човек да се забавлява. Затова и тази година ще празнуваме денят на „ХХ май“ с един много як концерт, на който ще се носи дуум звучене в призрачна атмосфера!

Мрак от три точки на Южна Европа се събират в Mixtape 5, София, България на 20 май 2023г., за да отпразнуваме „Проклятието на обладания от духове мамутски крал“.

Началото ще поставят Dumbfound от София, България. Едно много тежко, но същевременно енергично изпълнение, с яки рифове и наелектризиращи вокали, което няма да остави никакви съмнения за силата на вечерта.

Темпото се променя, за да посрещнем Haunted от Катания, Италия. Китарите са настроени по-ниско и от хоризонта. Вълните на италианския бряг нашепват неизказаното, за да потънем в дълбочината на звуците.

Идва време и за финалния ритуал. Acid Mammoth от Атина, Гърция пристигат, за да ни отведат на пътешествие. Ще преминем през различни измерения, за да разберем мислите на мамутския крал.

Очаквам ви!

Билети може да закупите от bilet.bg, а неща около събитието може да следите в сайта на „ХХ май“ и Facebook.

---
The Curse of the Haunted Mammoth King - Acid Mammoth, Haunted, Dumbfound - concert dark poster

English

Who says that a celebration should be just an overflowing joy and cheerful music? There are many ways for one to have fun. That's why we will celebrate XX May's day this year with a very cool concert, where doom sounds will fly by in a haunted atmosphere!

Darkness from three points of Southern Europe are gathering in Mixtape 5, Sofia, Bulgaria on 20th of May 2023 to celebrate the "The Curse of the Haunted Mammoth King".

The beginning wiil be set by Dumbfound from Sofia, Bulgaria. Really heavy, but at the same time energetic performance with cool riffs and electrifying vocals that will leave no room for doubt about the power of the night.

The tempo changes in order to welcome Haunted from Catania, Italy. The guitars are tuned lower than the horizon. The waves of the Italian coast are whispering the untold, so that we sink in the depths of the sound.

The time has come for the final ritual. Acid Mammoth from Athens, Greece arrive to take us on a journey. We will pass through different dimensions in order to realize the thoughts of the mammoth king.

I am expecting you!

You can get your tickets from bilet.bg - follow event's updates on the XX May's website and Facebook.

The Curse of the Haunted Mammoth King - Acid Mammoth, Haunted, Dumbfound - artwork

Уебсайтът използва бисквитки (cookies) с цел помощ при покупка на стоки (за функционирането на т.нар. „Потребителска раница“) и за управление показването на настоящето съобщение. В случая ХХ май не съхранява чувствителна информация в бисквитките. За повече подробности, моля посетете Декларация за бисквитките и личните данни.

Върни ме горе